• Promotor: Varela Motor
  • Localización: Celanova, Ourense
  • Plazo de ejecución: 8 meses