• Arquitecto: Luis Pérez de Juan Romero
  • Localización: c/ Sto Domingo, Ourense
  • Plazo de ejecución: 15 meses