• Ingeniero técnico: Natalia Gallego Dacosta
  • Localización: Os Remedios, Ourense
  • Plazo de ejecución: 4,5 meses